Jdi na obsah Jdi na menu

I. ročník 24-ti hodinový Hnanický karp maraton dvojic

I. ročník 24-ti hodinový Hnanický karp maraton dvojic

 

Termín:  29. – 30.05.2021

24 hodin nonstop

STARTOVNÉ:  1500,-Kč

Počet týmů: 16

Sraz účastníků a program závodu                                                                           

Program I. ročníku 24-ti hodinového Hnanického Karp maratonu dvojic :
Sobota:
07:00 – 07:30 hod začátek presentace
07:30 – 07:45 hod losování míst
07:45 – 08:30 hod příprava lovného místa
07:45 – 08:30 hod zakrmování lovného místa
08:30 – 24:00 hod závody
Neděle:
00:00 - 08:30 hod závody
08:30 - 09:00 hod sčítání výsledků
09:00 - 10:00 hod vyhodnocení a vyhlášení výsledků

 

Registrace:

 • Přihlášky odesílejte na email rybnikhnanice@seznam.cz.cz, nebo do zprávy na facebookové stránce Rybník Hnanice https://www.facebook.com/Rybn%C3%ADk-Hnanice-246575213151/
 • V přihlášce uveďte: Název týmu, členy týmu, kontaktní telefon a email
 • Týmy budou registrovány v pořadí, v jakém k nám dorazí registrační emaily. Obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí přihlášky a informace k zaplacení startovného.
 • Startovné 1500,- Kč
 • V případě, že do 10 dnů od data přihlášení, nebude bez důvodné omluvy uhrazeno startovné na zaslaný účet, bude registrace týmu zrušena a místo bude nabídnuto náhradním týmům.
 • Zruší-li registrovaný tým registraci po 1. 5. 2021, startovné se vrací pouze v 50 % výši.

 

 

Losování:

 • Jako první se losuje pořadí losování lovných míst, a to dle pořadí rybářů dle data přihlášení
 • Lovná místa se již losují dle vylosovaného pořadí
 • Losuje se pouze jednou
 • Rybář, který se nedostaví k prezentaci včas, bude za něj losovat hlavní rozhodčí
 • Vylosované místo si není možné mezi týmy vzájemně měnit

Poté každý rybář obdrží mapu lovného místa, informace jak se na toto místo rybář dostane, telefonní čísla na pořadatele závodu, hlavního rozhodčího a sektorové rozhodčí.

 

Bodování:

 • Bodované ryby: Kapr , amur  1g = 1 bod.  Ryby se zváží a zadokumentují. Všechny ulovené ryby musí být po zvážení a zdokumentování s náležitou opatrností puštěné zpět do vody.
 • Minimálně jeden člen týmu musí mít mobilní telefon a při ulovení bodované ryby prozvoní sektorového rozhodčího, který rybu zváží, vyfotí lovce s informační cedulí, kde budou údaje o ulovené rybě, zapíše ulovenou rybu do karty týmu a karty rozhodčího.
 • Úlovek v kartě stvrdí člen týmu a rozhodčí svým podpisem.

 

Povolená technika lovu:

 • Jeden soutěžní tým chytá na maximálně 2 pruty.
 • Na každém prutu bude povolená pouze taková montáž, aby případě utržení došlo k uvolnění použité zátěže a pouze s jedním návazcem o minimálním průměru 0,18mm a jedním jednoháčkem.
 • Povolen háček bez protihrotu nebo háček s mikroprotihrotem!
 • Povolen lov na položenou a plavanou
 • Zig Rig povolen
 • Krmení možné rukou, lopatkou,  kobrou, nebo prakem (košíčkové praky povoleny)
 • Krmení raketou (spombem,  red-mamou, …) je zakázané.
 • Lov způsobem ,, chyť a pusť “
 • Co není v pravidlech dovoleno, je zakázáno

 

 

 

Nástraha:

 • Jako nástrahu mohou soutěžící použít:  boilie ,pelety, veškerý partikl, rousnice atd

 (kukuřice, tygří ořech….atd. )

 • Obalovací těsta na nástrahy, dipy, gely a PVA povoleny
 • Zarážky imitující partikl jsou povoleny!
 • K vyvážení a k nadzvednutí nástrahy je povoleno pouze plovoucí boilie a zarážky imitující partikl.

Ke krmení povoleno: 

 • Povolené množství krmení je neomezený
 • Boilies, Pelety
 • Partikl (musí být dokonale uvařen)

Lovný sektor:

 • Lovná místa a hranice sektoru budou na břehu vyznačené páskou nebo sprejem, vyznačeny budou též v mapě závodního úseku a na plakátu v areálu závodu.

Povinné vybavení:

 • Každý tým musí být vybaven vhodnými kaprařskými podběráky o délce ramene alespoň 80 cm
 • Podložka vaničkového typu
 • Dva kusy saků k případnému uchovávání bodovaných ryb (v každém saku mohou být maximálně dvě ryby)
 • vyprošťovač háčků
 • mobilní telefon

 

Pohyb a chování v průběhu závodu:

 • Každý z účastníků závodu včetně jejich doprovodu je povinen chovat se šetrně a ohleduplně k přírodě a k uloveným rybám!
 • Je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty, rozdělávat oheň jinak, než v nadzemních zařízeních (gril, vařič). 
 • Po ukončení závodu je každý rybář povinen odklidit odpadky a tyto odvézt.

Protest:

 • Každý soutěžící má právo vznést protest a to v případě, že bude mít podezření na porušování pravidel závodu, nikoliv však na pravidla samotná. Protest musí být podán písemně a neprodleně při zjištění podezření k rukám hlavního rozhodčího.
 • Podání protestu je zpoplatněno částkou 500.- Kč, která v případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protest podaný v jiné formě nebude brán zřetel a žádný z rozhodčích se jím nebude zabývat. Případný protest řeší protestní komise.

Členové komise: 

 • Hlavní pořadatel závodu, hlavní rozhodčí, rozhodčí sektoru, kterého se protest týká a dva účastníci závodů z daného sektoru. Dále budou pozváni k podání vysvětlení účastník, který podal protest a účastník, kterého se protest týká.

 

 

 

 

 

 

VYHODNOCENÍ:

 

 • Bodují se veškeří kapři a amuři
 • V případě rovnosti kil rozhoduje o pořadí nejtěžší ulovená ryba, nejdelší ryba a v případě, že nerozhodne ani toto kritérium, bude rozhodující čas ulovení první bodované ryby.
 • Výsledky závodu budou průběžně k nahlédnutí na internetových stránkách.

 

 

 

 

 

 

 

 Závěrečná ustanovení:

 • Pořadatel si vyhrazuje právo v případě důležité potřeby upravit pravidla. Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného a svým podpisem na registrační kartě. Jakékoliv porušení pravidel znamená, okamžité vyloučení týmu ze závodu bez náhrady!
 • Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení např. v autě, bivaku a podobně.
 • Před startem závodu všechny týmy umožní rozhodčím zvážení krmení. Krmení – nástraha nad hranicí 15 kg předá tým rozhodčímu a vráceno mu bude po skončení závodu. 
 • V případě nepřihlášení minimálně 12 týmů se závod neuskuteční a zaplacené startovné bude v plné výši vráceno.
 • V případě, že jakýkoliv tým se celkově umístí na prvním, druhém nebo třetím  místě a zároveň se umístí ve svém sektoru na prvních třech místech, připadá umístění a cena za umístění v sektoru na tým, který se umístil hned za ním.
 • pokud bude po registraci některý člen týmu přistižen, že v areálu zázemí závodu, nebo kdekoliv v lovných sektorech narušuje veřejný pořádek (agresivní chování, útoky na ostatní účastníky závodu, atd.) bude celý tým bez náhrady vyloučen a okamžitě je povinen opustit areál závodu nebo své lovné místo.
 • Děti jsou jako členové týmu povolené, ale odpovědnost za ně nese kapitán týmu, nebo rodinný zástupce. Minimální věk dítěte 12 let včetně.

Všichni účastníci Hnanického 24 Karpmaratonu 2021 se zúčastňují na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese žádnou odpovědnost za žádnou způsobenou škodu.

 

 Po celou dobu konání akce bude přítomen kameraman a fotograf. Všichni účastníci dávají svým podpisem při registraci souhlas k pořizování záznamů a použití pro komerční užití.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENY 

 1. ročník 24-ti hodinový HNANICKÝ karp maratonu dvojic

23 -24.5.2020

 

Startovné  1500,- Kč  počet závodníků 16, min 12

 

Hlavní partner závodu  ???????????????

 

CELKOVÉ UMÍSTĚNÍ:

 

1)    místo      2000,- Kč   (hotovost)

2000,- Kč   poukázka na nákup v rybářských potřebách ?????

Poháry

Věcné ceny

 

2)    místo      1500,- Kč   (hotovost)

1000,- Kč   poukázka na nákup v rybářských potřebách ???????

Poháry

Věcné ceny

 

3) místo         1000,- Kč   (hotovost)

500,- Kč   poukázka na nákup v rybářských potřebách ?????

Poháry

Věcné ceny

 

 

SEKTOR   „A“

Hlavní partner   ?????????

 

1)    místo      500,- Kč   poukázka na nákup v rybářských potřebách ??????????

Pohár

Věcné ceny od partnera sektoru A

 

2)    místo      Pohár

Věcné ceny od partnera sektoru A

 

3)    místo      Pohár

Věcné ceny od partnera sektoru A

 

 

 

 

SEKTOR   „B“

Hlavní partner   ???????????

 

1)    místo      500,- Kč   poukázka na nákup v rybářských potřebách ??????????

Pohár

Věcné ceny od partnera sektoru B

 

2)    místo      Pohár

Věcné ceny od partnera sektoru B

 

3)    místo      Pohár

Věcné ceny od partnera sektoru B

 

 

 

 

 

První bodovaná ryba závodu

 

1)                    500,- Kč   poukázka na nákup v rybářských potřebách ?????

Pohár

Věcné ceny

 

Nejtěžší ryba ryba závodu

 

1)                    500,- Kč   poukázka na nákup v rybářských potřebách ?????

Pohár

Věcné ceny

 

 

Poslední fotografie


Mail list
Statistiky

Online: 1
Celkem: 89037
Měsíc: 1540
Den: 44