Jdi na obsah Jdi na menu

XVIII. ročník 42 hodinový kapr maraton

XVIII. ročník 42-ti hodinový Hnanický karp maraton
Termín: 11. – 13.06.2021
42 hodin nonstop pro 2 – 3 členné týmy
Počet týmů: 12
Sraz účastníků a program závodu
Program XIV. ročníku 42-ti hodinového Hnanického Karp maratonu :
Pátek:
16:30 – 16:45 hod začátek presentace
16:45 – 17:00 hod losování míst
17:00 – 18:00 hod příprava lovného místa
17:00 – 18:00 hod zakrmování lovného místa
18:00 – 24:00 hod závody
Sobota:
00:00 - 24:00 hod závody
Neděle:
00:00 - 12:00 hod závody
12:00 - 12:30 hod sčítání výsledků
12:30 - 13:00 hod vyhodnocení a vyhlášení výsledků
Kontakty:
Josef Kořínek 777 080 724
Radek Fousek ml.606 408 779
Registrace:
• Přihlášky odesílejte na email rybnikhnanice@seznam.cz.cz, nebo do zprávy na facebookové stránce Rybník Hnanice 
• V přihlášce uveďte: Název týmu, členy týmu, kontaktní telefon a email
• Týmy budou registrovány v pořadí, v jakém k nám dorazí registrační emaily. Obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí přihlášky a informace k zaplacení startovného.
• Startovné 2500,- Kč
• V případě, že do 10 dnů od data přihlášení, nebude bez důvodné omluvy uhrazeno startovné na zaslaný účet, bude registrace týmu zrušena a místo bude nabídnuto náhradním týmům.
• Zruší-li registrovaný tým registraci po 1. 6. 2020, startovné se vrací pouze v 50 % výši.
Losování:
• Jako první se losuje pořadí losování lovných míst, a to dle pořadí týmů dle data přihlášení
• Lovná místa se již losují dle vylosovaného pořadí
• Losuje se pouze jednou a losuje kterýkoliv člen týmu
• Tým, který se nedostaví k prezentaci včas, bude za něj losovat hlavní rozhodčí
• Vylosované místo si není možné mezi týmy vzájemně měnit
Poté každý tým obdrží mapu lovného místa, informace jak se na toto místo tým dostane, telefonní čísla na pořadatele závodu, hlavního rozhodčího a sektorové rozhodčí.
Bodování:
• Bodované ryby: Kapr 3 kg včetně, amur 3 kg včetně. Ryby se zváží a zadokumentují. Všechny ulovené ryby musí být po zvážení a zdokumentování s náležitou opatrností puštěné zpět do vody.
• Minimálně jeden člen týmu musí mít mobilní telefon a při ulovení bodované ryby prozvoní sektorového rozhodčího, který rybu zváží, vyfotí lovce s informační cedulí, kde budou údaje o ulovené rybě, zapíše ulovenou rybu do karty týmu a karty rozhodčího.
• Úlovek v kartě stvrdí člen týmu a rozhodčí svým podpisem.
• V případě, že tým zavolá rozhodčího k měření chycené ryby, která nebude dosahovat stanovené bodované váhy 3 kg včetně, nebo nebo nebude těžší, než již zapsané bodované ryby (tolerance 300 g), napíše rozhodčí do karty rozhodčího týmu záznam o ulovení nebodované hlášené ryby. Tento záznam podepíše, jak rozhodčí, tak i zástupce týmu. V případě druhého záznamu o nebodované rybě v kartě týmu a rozhodčího, se týmu nebude bodovat další chycená bodovaná ryba.
 
Povolená technika lovu:
• Soutěží dvoučlenná nebo tříčlenná mužstva
• Jeden soutěžní tým chytá na maximálně 3 pruty.
• Na každém prutu bude povolená pouze taková montáž, aby případě utržení došlo k uvolnění použité zátěže a pouze s jedním návazcem o minimálním průměru 0,18mm a jedním jednoháčkem.
• Povolen háček bez protihrotu nebo háček s mikroprotihrotem!
• Povinné použití tzv. Back lead , neboli přední olova !!!!!!
• Povolen pouze lov na položenou.
• Zákaz používání krmítek a feederových krmítek!
• Zig Rig povolen
• Krmení možné rukou, lopatkou, kobrou, nebo prakem (košíčkové praky povoleny)
• Krmení raketou (spombem, red-mamou, …) je zakázané.
• Lov způsobem ,, chyť a pusť “
• Co není v pravidlech dovoleno, je zakázáno
• Obalování olov zakázáno
Nástraha:
• Jako nástrahu mohou soutěžící použít: boilie (ne však boilie rohlíkové),pelety a veškerý partikl
(kukuřice, tygří ořech….atd. )
• Obalovací těsta na nástrahy, dipy, gely a PVA povoleny
• Zarážky imitující partikl jsou povoleny!
• K vyvážení a k nadzvednutí nástrahy je povoleno pouze plovoucí boilie a zarážky imitující partikl.
Ke krmení povoleno:
• Povolené množství krmení na jeden tým maximálně 15 kg, včetně nástrahy
• Boilies, Pelety
• Partikl (musí být dokonale uvařen)
• Používání hlíny, šrotu, methodmixu a lepidel je zakázáno
Lovný sektor:
• Lovná místa a hranice sektoru budou na břehu vyznačené páskou nebo sprejem, vyznačeny budou též v mapě závodního úseku a na plakátu v areálu závodu.
Povinné vybavení:
• Každý tým musí být vybaven vhodnými kaprařskými podběráky o délce ramene alespoň 80 cm
• Odháčkovací podložka bazenkovitého tvaru nebo nadzemní podložka.
• Dva kusy saků k případnému uchovávání bodovaných ryb (v každém saku mohou být maximálně dvě ryby)
• vyprošťovač háčků
• mobilní telefon
• Back leady!!!!!
Pohyb a chování v průběhu závodu:
• Každý z účastníků závodu včetně jejich doprovodu je povinen chovat se šetrně a ohleduplně k přírodě a k uloveným rybám!
• Je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty, rozdělávat oheň jinak, než v nadzemních zařízeních (gril, vařič).
• Po ukončení závodu je každý tým povinen odklidit odpadky a tyto odvézt.
Protest:
• Každý soutěžící má právo vznést protest a to v případě, že bude mít podezření na porušování pravidel závodu, nikoliv však na pravidla samotná. Protest musí být podán písemně a neprodleně při zjištění podezření k rukám hlavního rozhodčího.
• Podání protestu je zpoplatněno částkou 500.- Kč, která v případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protest podaný v jiné formě nebude brán zřetel a žádný z rozhodčích se jím nebude zabývat. Případný protest řeší protestní komise.
Členové komise:
• Hlavní pořadatel závodu, hlavní rozhodčí, rozhodčí sektoru, kterého se protest týká a dva kapitáni vylosovaných týmů z daného sektoru. Dále budou pozváni k podání vysvětlení také kapitán týmu, který podal protest a kapitán týmu, kterého se protest týká.
 
 
 
VYHODNOCENÍ:
• Boduje se pouze pět nejtěžších kaprů a amurů z jejichž váhy se stanový konečný součet, který určí pořadí jednotlivých týmů (Není však bezpodmínečně nutné chytit tři bodované kapry. Lze vyhrát i s jedním bodovaným kaprem,nebo amurem, pokud bude váhově těžší než bodovaní kapři a amuři u jiného týmu).
• V případě rovnosti kil rozhoduje o pořadí nejtěžší ulovená ryba, nejdelší ryba a v případě, že nerozhodne ani toto kritérium, bude rozhodující čas ulovení první bodované ryby.
• Výsledky závodu budou průběžně k nahlédnutí na internetových stránkách.
Závěrečná ustanovení:
• Pořadatel si vyhrazuje právo v případě důležité potřeby upravit pravidla. Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného a svým podpisem na registrační kartě. Jakékoliv porušení pravidel znamená, okamžité vyloučení týmu ze závodu bez náhrady!
• Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení např. v autě, bivaku a podobně.
• Před startem závodu všechny týmy umožní rozhodčím zvážení krmení. Krmení – nástraha nad hranicí 15 kg předá tým rozhodčímu a vráceno mu bude po skončení závodu.
• V případě nepřihlášení minimálně 10 týmů se závod neuskuteční a zaplacené startovné bude v plné výši vráceno.
• V případě, že jakýkoliv tým se celkově umístí na prvním, druhém nebo třetím místě a zároveň se umístí ve svém sektoru na prvních třech místech, připadá umístění a cena za umístění v sektoru na tým, který se umístil hned za ním.
• pokud bude po registraci některý člen týmu přistižen, že v areálu zázemí závodu, nebo kdekoliv v lovných sektorech narušuje veřejný pořádek (agresivní chování, útoky na ostatní účastníky závodu, atd.) bude celý tým bez náhrady vyloučen a okamžitě je povinen opustit areál závodu nebo své lovné místo.
• Děti jsou jako členové týmu povolené, ale odpovědnost za ně nese kapitán týmu, nebo rodinný zástupce. Minimální věk dítěte 12 let včetně.
Všichni účastníci Hnanického Karpmaratonu 2020 se zúčastňují na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese žádnou odpovědnost za žádnou způsobenou škodu.
Po celou dobu konání akce bude přítomen kameraman a fotograf. Všichni účastníci dávají svým podpisem při registraci souhlas k pořizování záznamů a použití pro komerční užití.
CENY -
Hlavní partner závodu PROFICARP
Startovné: 2500,- Kč počet týmů 12 min 10
CELKOVÉ UMÍSTĚNÍ:
1) místo 3000,- Kč (hotovost)
3000,- Kč poukázka na nákup v rybářských potřebách Proficarp
Poháry
Věcné ceny
2) místo 2000,- Kč (hotovost)
2000,- Kč poukázka na nákup v rybářských potřebách Proficarp
Poháry
Věcné ceny
3) místo 1500,- Kč (hotovost)
1500,- Kč poukázka na nákup v rybářských potřebách Proficarp
Poháry
Věcné ceny
 
 
SEKTOR „A“
Hlavní partner
1) místo 1000,- Kč poukázka na nákup v rybářských potřebách Proficarp
Pohár
Věcné ceny od partnera sektoru A
2) místo Pohár
Věcné ceny od partnera sektoru A
3) místo Pohár
Věcné ceny od partnera sektoru A
 
 
 
 
 
 
SEKTOR „B“
Hlavní partner
1) místo 1000,- Kč poukázka na nákup v rybářských potřebách Proficarp
Pohár
Věcné ceny od partnera sektoru B
2) místo Pohár
Věcné ceny od partnera sektoru B
3) místo Pohár
Věcné ceny od partnera sektoru B
 
 
 
 
První bodovaná ryba závodu
1) 500,- Kč poukázka na nákup v rybářských potřebách Proficarp
Pohár
Věcné ceny
Nejtěžší ryba ryba závodu
1) 500,- Kč poukázka na nákup v rybářských potřebách Proficarp
Pohár
Věcné ceny
Přihlášené týmy :
1. Fish Devils (Kořínek Josef, Jan Jílek, Jiří Vávra) zaplaceno
2. CT R&R (Robert Hudec, Fousek Radek) zaplaceno
3. Šatovští myslivci (Zdenek Peřínka¨) zaplaceno
4. CT Nezlob se ! (Vladimír Pfeil, Jan Uchytil) zaplaceno
5. CT ZaDek (Vlastimil Tima)
6. CT Fištróni (Petr Pitauer, Martin Málek, Adam Drvoštěp)
7. CT Kajmani ( Miroslav Kvapil)
8. CT Neberou & Starbaits Girls ( Veronika Sluková, Iva Sluková, Jan Sluka) zaplaceno
9. CT Mřenky (Jaroslav Šperka, Zdenek Voloszcuk)
10. CT Bezmasakru (Jan Buček, Iva Jelínková) zaplaceno
11. CT Piranhas (Ondřej Hanzal, Roman Pavlačka) zaplaceno
12. CT Gregor Brothers ( Tomas Gregor, Martin Gregor)
Náhradníci:
1. tycova-bojka.cz
2.---
 

Poslední fotografie


Mail list
Statistiky

Online: 2
Celkem: 86638
Měsíc: 1806
Den: 39